Sponsorer

Velkommen til

Sletten_flag
 

 

Det 50. SLETTEN KNARR STÆVNE

 

D. 15. OG 16. JUNI 2019

 

 

INDBYDELSE

 

Sletten Bådeklub og Dansk Knarr Klub har hermed fornøjelsen at indbyde til 50. Sletten Stævne i weekenden d. 15. og 16. juni 2019. Jubilæumsstævne!

Stævnet sejles efter særskilte sejladsbestemmelser, udformet af Dansk Knarr Klub og Sletten Bådeklub.

Det er vores mål, at stævnet lever op til de krav Knarr Klubben har beskrevet i ”Anbefalinger for kapsejladsarrangører”, både hvad gælder det rent sejladsmæssige, men også at der bliver lagt vægt på det sociale liv på land, herunder at der bliver serveret moleøl efter sejladsen lørdag.

Søndag er der frokostbuffet og præmieoverrækkelse i sejlklubben efter sejladserne og inden hjemsejlads.

 

 

INDSKUD

Indskuddet udgør 900,- kr. inkl. frokostbuffet til 3 personer.

Indskuddet overføres ved brug af visa/dankort på Sletten Bådeklubs hjemmeside samtidig med tilmeldingen.

 

 

 

TIDSPLAN

Deltagerliste vil blive udarbejdet efter tilmeldingens udløb onsdag d.12. juni 2019 og opslået på Sletten Bådeklubs hjemmeside www.slettenbaadeklub.klub-modul.dk og stævnets officielle opslagstavle, som er placeret på østsiden af Sletten Bådeklubs klubhus.

Deltagere, som er tilmeldt stævnet ved tilmeldingens udløb, men hvor sejlklubbens bogholderi ikke har registreret betaling, vil blive bedt om at vise kvittering for betaling. Deltagere, som ikke viser kvittering for betaling, vil blive behandlet som ikke startende.

 

Sejladsbureau i Sletten Bådeklubs klubhus vil være åbent fra lørdag d. 15. juni fra kl. 8.00, hvor sejladsbestemmelser vil blive udleveret. Disse kan også hentes fra Sletten Bådeklubs hjemmeside www.slettenbaadeklub.klub-modul.dk

 

 

 

YDERLIGERE INFORMATION

Udefra kommende både kan ligge i havnen, hvor der er plads.

Deltagende både skal ved overnatning indløse pladsbillet i Sletten Havns  betalingsautomat.

Ved Billet købt for en nat , må båden  ligge der 2 nætter. (rabat)

Overnatning udover 2 nætter betales med normal takst.

Spørgsmål til Havnefogeden tlf.: 49193666 eller mobil 20402772.

 

 

 

Der vil være mulighed for at tilkøbe frokostbuffet  til koner, kærester og børn. Pris 150,- kr. pr. person som betales samtidig med tilmelding.

 

Yderligere oplysninger om stævnet kan stiles til:

Stævneleder Johannes Kildeby – mobil: 20104304 eller  

mail: jok@niras.dk

 

Der skal fremvises gyldig forsikrings dækning.

 

Husk at indløse kapsejladslicens i Dansk Sejlunion

 

Vel mødt i Sletten Bådeklub.

 

2019-05-20   Johannes Kildeby

 

Link til Sejladsbestemmelser 

 

 

/cms/clubslettenbaadeklub/ClubImages/Knarr2019indbydelse.pdf

 
 

Nyheder

Kalender