Sponsorer

Velkommen til

Ny sejler?

Kunne du tænke dig at lære at sejle optimistjolle så kom ned på Sletten Havn mandage kl 17:00.
 
Gør følgende, hvis du vil være med: 
1. Meld dig ind i Sletten Bådeklub via hjemmesiden her. Det koster kr. 572 årligt for sejlere i alderen 8-19 år. Under menupunkt "Medlemskab" kan du læse  "Sådan melder du dig ind". Du betaler medlemskab med Dankort. 
 
2. Betal for leje af optimistjolle hele sæson 2022. Under menupunkt "Events" vælger du "Leje af optimistjolle sæson 2022" og betaler kr. 1.000. 
 
Så alt ialt betaler du kr. 1.572 for medlemskab, jolleleje, instruktion, mandag, torsdag og fredag i hele sæson 2022. 
 
Mød op ved slæbestedet (hvor alle optimistjollerne ligger på Sletten Havn). Praktisk tøj som tåler at blive vådt, gerne en våddragt. Vi har et begrænset antal våddragter i klubben til udlån. Vi har svømmeveste i klubben til alle deltagere.  
 
Nye sejlere kommer på vandet i stille vejr. I blæsevejr bliver nye sejlere på land og har teori. 
 
Sletten Bådeklub råder og et stort antal meget fine optimistjoller, som klubben udlejer så du ikke behøver at købe din egen jolle. En optimistjolle med nødvendigt udstyr koster idag fra ny i sejlklar stand fra ca kr. 28.000 til 38.000 så det er billigt at leje jollen af klubben for kr. 1.000 årligt. 
 

Ungdomsafdelingens mål:

At skabe gode trygge rammer for unge, der har lyst til at lære at sejle.

At det skal være sjovt, at lære at sejle og sjovt, at fortsætte med at sejle.

At sejlerne lærer, at færdes sikkert på havet + vedligeholde jolle og grej.

At udvikle sejlernes kundskaber bistået af vores dygtige trænere.

At prioirterer kapsejlads frem for tursejlads.

At give sejlerne oplevelser for livet ved at rejse til stævner sammen med klubkammerater.

At have respekt for ”ingen elite uden bredde” & ”ingen bredde uden elite”.

Opti- Europajolle 29er & 49er sejlere med til DM, NM, EM & VM.

100 ungdomsmedlemmer hvor mindst 40 er aktive sejlere i opti- Europajolle 29er & 49er

 

Sådan vil vi gerne, at ungdomsafdelingen opleves:

Vi går foran med et godt eksempel.

Vi holder fokus på glæden ved at sejle ved at gøre træningen sjov.

Vi taler til hinanden i en ordentlig tone.

Vi er åbne for nye input - ideer og for uddannelse.

Vi værner om den gode stemning og de hyggelige rammer.

Vi forkælder dygtige trænere, der yder deres bedste.

Vi skaffer os det bedste grej - og passe på det.

 

Sikkerheden i ungdomsafdelingen:

Trænere skal fremvise motorbådskørekort til RIB-mester.

Trænere skal have intro til RIB-håndtering, fortøjring samt, hvad der medbringes under sejlads.

Trænere skal føre RIB logbog før/efter sejlads.

Trænere SKAL under RIB-sejlads have MOB-snor om benet så motor stopper, hvis RIB ”forlades” i utide.

Trænere skal gennemgå og vedligeholde førstehjælpskursus.

Sejlere skal bære svømmevest + neongrøn vest + våd- eller tørdragt.

Sejere skal aldrig sejle alene på egen hånd men flere sammen.

Min 2 RIB´s på vandet i vinterhalvåret og altid hvis blæsevej.

Trænere skal afgive børneattest hvert årligt (lovkrav).

 

SB´s forventninger til træner ved alm. træning

I tilfælde af afbud ringer træner selv og træffer aftale med sin afløser + meddeler afbud + hvem der afløser pr sms eller mail til Niels

Du møder til tiden i godt humør og har en plan for dagens træning.

Du går foran med et godt eksempel og spreder glæde.

 Du afkrydser altid dine sejlere før og efter træning.

Du sørger for at have talt med og lyttet til hver eneste sejler til hver træning.

Du anstrenger dig til det yderste for at lære alle navne hurtigt.

Du siger goddag/hej når sejlerne kommer og farvel/hej når de går hjem.

Du efterlader din RIB med motor hejst op, vel fortøjret, aflåst, ryttet op for papir flasker mv, benzindunk i benzinskab og klart skib til næste bruger.

Du motivere til stævnedeltagelse (sjove rejser sammen) koordinerer og sørger for tilmelding af sejlere til stævner.

 

SB´s forventninger til træner ved stævner

100% på vores sejlere fra morgenstund og til evaluering efter sidste sejlads.

Sejler overalt eksemplarisk/fornuftigt i sin RIB også til og fra banen.

Træner er iført udleveret jakke på land & på vandet.

 

Træners forventninger til SB

Arrangerer træners transport til og fra stævne (samkørsel)
 
Arrangerer overnatningsmulighed (telt, vandrehjem o.lign)
 
SB betaler for max 10 timer lørdag & max 10 timer søndag uanset afrejse fredag eftermiddag og hjemkomst søndag aften.

 


 

 Du kan læse pjecen Otimistsejler i Sletten Bådeklub ved at klikke dette link:

 
 

Nyheder

Kalender