Sponsorer

Velkommen til


Sundet NØ

Holger Cup
 
 
 
 
  
Sejlklubberne i Gilleleje, Hornbæk, Helsingør, Snekkersten, Espergærde, Sletten og Nivå har dannet en uformel sammenslutning for at styrke sejlsporten i den nordøstlige del af Sjælland. Alle sejlklubber kæmper for at fastholde og tiltrække nye medlemmer. Nye initiativer er nødvendige og Sundet NØ vil fokusere på aktiviteter for ungdomsafdelingerne og på udvidelse af kapsejladserne gennem fælles sejladser.

På kapsejladsfronten indledes i 2015 med at udpege fire sejladser, hvor resultaterne sammen tæller til Holger Cup.

De fire sejladser har været afholdt gennem en årrække og de vil fortsætte i det format, som de enkelte klubber har fundet fungerer bedst. Alle sejladserne er distancesejladser.

 Sejlads Klub  Dato  Startgebyr 
 Ophelia sejlads Snekkersten  9. maj 2015 150 kr. 
 Gilleleje Cup Gilleleje  13. juni 2015  500 kr. *
 Hveen Rundt Helsingør  5. september 2015  150 kr. 
 Nivå/Sletten Nivå/Sletten  13. september 2015  150 kr. ** 
 
 
*I indskud indgår forskellige ydelser ud over sejladsdeltagelse, se klubbens hjemmeside.

**De deltagere fra Sletten/Nivå som har deltaget i onsdagsserien skal ikke betale indskud.

Tilmeldinger foretages på de respektive klubbers hjemmeside. Tilmeldingsfristen for alle sejladserne er 8 dage før sejladsen afholdes.

Sejladsbestemmelserne kan downloades fra den arrangerende klubs hjemmeside.

Alle sejladserne afholdes efter DH GPH. Alle deltagerne skal have gyldigt DH målebrev.

Overaltpræmien (HolgerCup) bliver beregnet på det samlede resultat af de fire sejladser.

Alle både som har deltaget i mindst én af sejladserne bliver placeret i det samlede resultat

Point beregnes efter lav-point systemet. Der er ingen fratrækkere.

Præmierne for de individuelle sejladser fremgår af klubbens hjemmeside.

Hvis en båd ikke deltager i en sejlads bliver den tildelt point som antallet af tilmeldte både til den pågældende sejlads +1, Både som er i startområdet, men ikke starter DNS, både der bliver diskvalificeret DSQ og både, som ikke fuldfører DNF får tildelt point, som antallet af fuldførende både +1. En båd som opfylder én af de tre kategorier DNS, DSQ eller DNF skal give baneledelsen besked senest en time efter sejladsens afslutning.

 
 
Både uden målebrev kan deltage i en særskilt start. Dette vil blive beskrevet i sejladsbestemmelserne.

Blandt de fuldførende både uden målebrev trækkes lod om en præmie.

 
Kontaktpersoner for de fire klubber.
 
 Klub Navn  Mail  Telefon 
 Snekkersten Peder Brøgger p.broeg@get2net.dk 2869 6163
 Gilleleje Lars Brasse larsbrasse@gmail.com  2333 3993
 Nivå Christian Caspersen  cc@2cc.dk  2221 2246 
 Helsingør Henrik Bengt Larsen  henva@gmail.com   
 Sletten Michael Christiansen mail@mchristiansen.dk  3079 5041
 
 

Nyheder

Kalender