Sponsorer

Velkommen til

Havnevagter - se holdsport.dk

 
Havnevagtens opgaver: 
 

Før:

·      Havnevagtskasse og VHF-radio (kanal 6) frem fra sejlskur/radioskab.

·      Hjælpe sejlerne med placering af joller for tilrigning de aftalte steder så følgende 3 opti-grupper står samlet: C-ny v Mastekran, ABC-kap på jollepladsen og C-tur umiddelbart syd for slæbested.  Slæbestedet skal holdes fri for joller så hvert hold kan komme på vandet uafhængig af hinanden.

·      Hjælpe træneren med at samle sejlerne til skippermøde. (deltagerliste ses på www.holdsport.dk – brug holdsport til mobilen – det er smart)

·      Lav VHF-radiocheck med trænere før de sejler ud i RIB´s

·      Stå på jollebroen og afkryds sejlere på listen, når de går på vandet

·      Hjælpe sejlerne ved isætning af både.

 

Under:

·      Modtage kald fra vandet via VHF

·     Modtage sejlere, der sejler ind før tid. Er forældre ikke på havnen send sms. Når havnevagt får besked om en sejler sendes ind går havnevagt til ydermole og fastholder visuel kontakt med sejler under hele sejlerens tur fra holdet ude på vandet og ind til havn. Stil jolle vogn klar på slæbested og modtag sejler på jollebroen. Husk afkryds på listen.

 

Efter:

·      Modtage sejlerne, når de kommer i havn og afkrydse sejler på listen

·      Koordinere at der ikke er for mange ved slæbestedet samtidig.

·      Havnevagtskasse og VHF-radio retur på plads i sejlskur/radioskab.

·      Lås radioskab og sejlskur.

·      Tjek havnen for glemte sager, ror/sværd , tøj o.lign.

·     Gennemgå listen over sejlere og sikre, at alle optisejlerne er kommet på land. Hvis 29er fortsat er på vandet når alle optisejlere er i havn skal havnevagt-opgaven overdrages til 29er forældre eller til opti-træner. 29er sejlere/træner må ikke blot ”efterlades” alene på vandet.

Venlig hilsen Ungdomsafdelingen 

Nyheder

Kalender