Velkommen til

Sletten_flag
Det 48. SLETTEN KNARR STÆVNE

 

D. 10. OG 11. JUNI 2017

 

INDBYDELSE

 

Sletten Bådeklub og Dansk Knarr Klub har hermed fornøjelsen at indbyde til 48. Sletten Stævne i week-enden d. 10. og 11. juni 2017.

Stævnet sejles efter særskilte sejladsbestemmelser, udformet af Dansk Knarr Klub og den arrangerende sejlklub.

Det er vores mål, at stævnet lever op til de krav Knarr Klubben har beskrevet i ”Anbefalinger for kapsejladsarrangører”. Både hvad gælder de rent sejladsmæssige, men også at der bliver lagt vægt på det sociale liv på land, herunder at der bliver serveret moleøl,  efter sejladsen lørdag.

Søndag er der frokostbuffet i sejlklubben efter sejladserne inden hjemsejlads.

 

 

INDSKUD

Indskuddet udgør 850,- kr incl. Frokostbuffet til 3 personer.

Indskuddet overføres ved brug af visa/dankort på Sletten Bådeklubs hjemmeside samtidig med tilmeldingen.

 

 

TIDSPLAN

Deltagerliste vil blive udarbejdet efter tilmeldingens udløb onsdag d.7 Juni 2017 og opslået på Sletten Bådeklubs hjemmeside www.slettenbaadeklub.klub-modul.dk og stævnets officielle opslagstavle, som er placeret på nordsiden af Sletten Bådeklubs klubhus.

Deltagere, som er tilmeldt stævnet ved tilmeldingens udløb, men hvor sejlklubbens bogholderi ikke har registreret betaling, vil blive bedt om at vise kvittering for betaling. Deltagere, som ikke viser kvittering for betaling, vil blive behandlet som ikke startende.

 

Sejladsbureau i Sletten Bådeklubs klubhus vil være åbent fra lørdag d. 10. Juni fra kl. 8.00, hvor sejladsbestemmelser vil blive udleveret. Disse kan også hentes fra Sletten Bådeklubs hjemmeside www.slettenbaadeklub.klub-modul.dk

 

 

YDERLIGERE INFORMATION

Udefra kommende både kan ligge i havnen, hvor der er plads.

Deltagende både skal ved overnatning indløse pladsbillet i Sletten Havns  betalingsautomat.

Ved Billet købt for en nat , må båden  ligge der 2 nætter. (rabat)

Overnatning udover 2 nætter betales med normal takst.

Spørgsmål til Havnefogeden tlf.: 49193666 eller mobil 20402772.

Der vil være mulighed for at tilkøbe frokostbuffet  til koner, kærester og børn. Pris 130,- kr pr. person som betales samtidig med tilmelding.

 

Yderligere oplysninger om stævnet kan stiles til:

Stævneleder Johannes Kildeby – tlf: 20104304 eller 

mail: jok@niras.dk

 

Der skal fremvises gyldig forsikrings dækning.

 

Husk at indløse kapsejladslicens i Dansk Sejlunion

 

Vel mødt i Sletten Bådeklub.

 

2017-05-23   /Johannes Kildeby

 

 


Nyheder

Kalender

Sponsorer