Sponsorer

Velkommen til

Sejl J70

Sletten Bådeklub råder over en J70 sportsbåd som klubbens medlemmer kan bruge. Nedenfor er regler for sejlads i J70’eren, samt procedurer for booking. Reglerne er fastsat af J70 udvalget (se under), koordinator i det daglige er Jens Bojsen-Møller mobil 2685 4059.

 

Brug i det daglige

Båden sejler med ungdom / ligatræning tirsdag og torsdage. Om onsdagen sejler båden onsdagssejlads. Der kan være enkelte stævner i weekender (se kalender) men ellers kan båden bookes af klubbens medlemmer i de øvrige tidsrum. Det forventes at båden er i vandet det meste af året.

 

Båden kan sejle hvis et medlem af J70 udvalget er ombord, eller fremover af klubmedlemmer der har fået gennemgået båden (praktisk), og vist at de kan håndtere båden. Årsagen til denne lidt stramme regel er, at båden er levende i forhold til almindelige kølbåde, og båden vælter let ved fejlhåndtering. Kontakt Jens hvis du som medlem ønsker en gennemgang. Det kan i øvrigt anbefales at tage med ud og sejle tirsdage, onsdage eller torsdage hvis man vil lære båden lidt at kende.

 

Båden sejler onsdagsmatch. Kontaktpersoner er Linda Andersen og Michael Christiansen. Kontakt hvis du vil med på en onsdagsmatch

 

Der findes en facebookside https://www.facebook.com/groups/171520716667741/ hvor der ligger info / kan kommunikeres med andre medlemmer.

 

Leje og kalenderbooking

Båden kan bookes af klubbens medlemmer til en fastsat pris (jvnf klubmodul – tilmeldinger) (link). Det er muligt at booke båden en enkelt session (4 timer), en dag, en weekend, eller et fast tidspunkt på ugen gennem en hel sæson. Se menupunkt ”J70 kalender” (link) for overblik over ledige tider.

 

_____________

 

Regler og procedurer ved brug af bådene.

J70 båden er sponsorfinansieret og drives af frivillige. Det er ønsket at alle der

bruger båden får en super sejloplevelse. Det er derfor vigtigt at brugerne behandler bådene med omtanke samt afleverer bådene efter forskrifterne.

 

Før booking kan træde i kraft:

Man skal være godkendt som bådfører for at kunne booke båden (kontakt Jens BM)

 

Booking af båden: 

Booking foretages på klubbens hjemmeside under J70 fanen øverst under billedfrisen.

Efter booking modtages en mail som kvittering. Når leje og evt depositum (depositum betales hvis man ikke e medlem af SB) er betalt, er bookingen godkendt. Lejen skal være betalt før sejlads. Lejeindtægt går til vedligeholdelse og drift af båden. Depositum tilbagetales senest 5 bankdage efter bookingaftalen udløber.

 

Båden er forsikret med kaskoforsikring der dækker skade på andre både, og skade på egen båd dog minus selvrisiko på kr. 7.500,-. Ved skade på båden hæfter lejer for selvrisiko.

 

Bookinger kan ændres eller slettes op til 2 døgn før den træder i kraft. Hvis du sletter din bookning senest 2 døgn før den træder i kraft og ikke ønsker at oprette en ny, tilbagebetales indbetalte booking og depositum.

 

SB forbeholder sig ret til at aflyse en booking hvis båden ikke er sejlklar(skader) med øjeblikkelig varsel. Leje og depositum tilbagebetales i dette tilfælde. 

 

Før sejlads:

Båden checkes for fejl og mangler (se checkliste i båden og herunder). Ved fejl/mangler fremsendes den udfyldte checkliste (som foto) til tlf. 2685 4059. Modtages der ikke en besked fra booker betragtes båden som værende godkendt ved bookningens start.

 

Efter sejlads:

Båden checkes for fejl og mangler. Checklisten udfyldes og der fremsendes et foto af den udfyldte liste til tlf. 2685 4059 umiddelbart efter lejemålets ophør. Modtages checklisten ikke vil booker hæfte for fejl eller mangler der påvises efter udlejningen.

 

Båden afleveres ved den faste plads i Sletten Havn og fortøjes med de faste fortøjninger som ved ibrugtagningen.

Forsejl rulles helt op, sikres med sejsing eller snor, og cover trækkes over v.hj. spilerfald. 

Vigtigt: slæk fokkefald (gul udveksling på mast) så fokken ikke står med spænding

Storsejl: Rulles på bommen og sikres med sejsinger og derefter bompressenning. 

Genakker: Tør, kommes i pose. Våd, spredes ud i kælder i foreningshuset.

Båden tømmes for vand i alle rum.

 

J70 udvalget:

Linda Serup-Simonsen, Michael Christiansen, Lars Gandrup, Niels Ole Sloth, Jens Bojsen-Møller (kontakt: Jens BM 2685 4059 eller jens_bojsen_moller@hotmail.com)

Nyheder

Kalender